Straatbepalende oplossingen verdeeld in 4 merken

 

Functionele en aantrekkelijke
openbare ruimtes

 
Als we de deur uitstappen maken we overal gebruik van verharding. Deze moet niet alleen solide en functioneel maar ook veilig zijn en uitstraling hebben. Al naar gelang het om een woon-, werk- of verblijfsruimte gaat kan meer de nadruk liggen op één van deze thema's.
 
Opdrachtgever, ontwerper, verwerker en beheerder hebben hierin hun eigen behoeften en vereisten. Als marktleider in betonnen bestratingsproducten en -oplossingen speelt Struyk Verwo Infra in op de specifieke wensen van elk van onze professionele partners.
 

Onder de vlag van Straatbepalend heeft zij al haar producten, oplossingen en diensten volgens deze hoofdthema's gebundeld naar vier krachtige oplossingsrichtingen.

    

 
    
 

Street Art: identiteit creëren 

Street Art staat voor inspirerende straatbeelden in beton. Struyk Verwo Infra biedt de ontwerper en opdrachtgever desgewenst de kennis, producten en adviezen om zo het door hen beoogde straatbeeld te realiseren. Street Art staat synoniem voor het oneindig componeren met kleuren, deklagen, bijvoorbeeld in betonstraatstenen, betontegels en betonbanden, vormen, materialen en elementen. Street Art is ook inspirerende aankleding, samensmelting met groenpartijen - bijvoorbeeld in betonnen bloembakken - en speelse overbrugging van hoogteverschillen. 

De inrichting van de openbare ruimte heeft een onmiskenbare invloed op hoe wij ons voelen. Een doordacht Street Art bestratingsconcept plaveit de weg naar onze bestemming. Zij geeft houvast, verbindt de omgeving en zorgt voor sfeer, ambiance en geborgenheid. Wonen, werken, verblijven en recreëren vloeien moeiteloos in elkaar over.    

Breccia betonstraatstenen en dikformaten gebruikt voor de bestrating / elementenverharding     Straatmeubiliair - betonnen bloembak ook in te zetten als buitenmeubilair
 

Ga naar de inspiratiebank - projecten Street Art 
 

Street Safe: verkeersveilige situaties

Verkeersveiligheid, mobiliteit en toegankelijkheid staan vaak op gespannen voet met elkaar. De producten en integrale oplossingen die vallen onder de merklijn Street Safe helpen de verkeerskundig ontwerper in het vinden van een gulden middenweg voor alle verkeersdeelnemers. De focus ligt op zowel de geldende regelgeving als op een aantal door het CROW benoemde kritische verkeerssituaties.

Een leefbare openbare ruimte met Street Safe is veilig en bereikbaar voor alle mensen en versterkt de sociaal economische samenhang van een buurt of een wijk.   
 

Oversteekplaats bij school met zebrapad en verkeersplateau aansluitend op trottoir     Toegankelijke bushalte met noppentegel, geleidelijntegel en inritverloopbanden
 

 Ga naar de inspiratiebank - projecten Street Safe 


Street Works: verwerkingsgemak en onderhoudsbesparing

Een juiste verwerking en een duurzaam beheer bepalen mede de eindkwaliteit van een nieuw in te richten of te renoveren buitenruimte. Nu en na verloop van tijd. Onder de naam Street Works biedt Struyk Verwo Infra verwerkers en beheerders functionele producten als vloerplaten en innovatieve oplossingen (Easy Fix) voor een efficiënte (machinale) verwerking, comfortabel gebruik en minimaal onderhoud (Nevergreen) van de openbare ruimte.

Struyk Verwo Infra is marktleider en heeft van oudsher veel ervaring met machinaal straten. Doelen zijn minder belasting voor stratenmakers, continuïteit, snelheid en kostenbesparing. 

Onkruidvrije bestrating met voegstenen en voegmortel in verkeerseiland     Vormvast machinaal pakket met bisschopsmutsen en keperstenen
 

Ga naar de inspiratiebank - projecten Street Works
 

Street Care: duurzame leefomgeving

De gezondheid in een specifieke woon-, werk- of verblijfsomgeving kan een extra impuls krijgen door overlast van geluid, water en vervuiling direct aan te pakken. Street Care van Struyk Verwo Infra bundelt een aantal innovatieve oplossingen. Deze helpen de ingenieur en opdrachtgever door aantoonbaar bij te dragen aan een vergroot woongenot en een verbeterde leefbaarheid. Voorbeelden zijn Silent Way, Drainwave XL en vloeistofdichte vloerplaten.    

Stil wegdek in dorpsstraat door stille straatstenen     Waterdoorlatende betrating in parkeerterrein door waterpasserende stenen met uitsparingen
 

Ga naar de inspiratebank - projecten Street Care