Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op de website van Struyk Verwo Infra B.V. Getoonde kleuren, tekeningen en afbeeldingen van producten kunnen op de website anders overkomen dan in de werkelijkheid.
 
Struyk Verwo Infra B.V., de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.
 
Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze site berusten bij Struyk Verwo Infra. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan teksten, tekeningen, foto's of programmatuur te wijzigen, geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Struyk Verwo Infra.
 

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter gebruik van de gebruiker. Struyk Verwo Infra B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Struyk Verwo Infra B.V. behoudt zicht het recht voor iedere link of verwijzing op enig moment te beëindigen.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor producten, inhoud van producten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.

Contact

Heeft u een vraag? Wij helpen u uiteraard graag. Bel ons op 0800 555 55 54

Bel mij terug Contactformulier