Hoogwaardig hergebruik beton

 

Sluit de keten met met Cycle for Concrete

Cycle for Concrete (C4C) is het hoogst haalbare in circulariteit van betonnen bestratingsproducten. Met C4C worden deze aan het einde van hun levensduur retour gehaald, gebroken en verwerkt in nieuwe bestratingsproducten voor de opdrachtgever. 

Hoogwaardig hergebruik beton

Gebroken en gezeefde fracties die niet geschikt zijn voor betonbestrating worden door CRH-zusterbedrijven verwerkt in constructieve betonproducten. Zo garandeert Struyk Verwo Infra als enige fabrikant 100% hoogwaardig hergebruik van het ingeleverde betonpuin. Hiermee wordt een aanzienlijk besparing bereikt op het gebruik van zand, cement en grind.

Circulariteit van beton

Een belangrijk onderdeel van circulariteit is het weer terugbrengen in de keten, zodat het vrijkomende materiaal hergebruikt wordt als hoogwaardige grondstof voor nieuwe betonproducten. Met C4C kunnen opdrachtgevers de ambitie naar volledige circulariteit waarmaken. De in een project vrijkomende bestaande materialen zijn van de opdrachtgever. Via duidelijke richtlijnen kan een opdrachtgever in de aanbestedingsprocedure aangeven wat er met uit het project vrijkomende bestaande verharding moet gebeuren. Zo zorgt hij zelf voor de beschikbaarheid van betongranulaat en legt zij de basis voor volledige circulariteit.

De cirkel sluiten met een lage MKI

Struyk Verwo Infra zorgt als logistiek partner voor het verzamelen, innemen, breken en uiteindelijk hergebruik van het betonafval en sluit daarmee de cirkel. Zij kijkt daarbij ook naar transportafstanden tussen het werk, de breker en de fabrieken om ook zo de milieu-impact te minimaliseren. 

C4C is gecertificeerd door NL Greenlabel met status A.

Meer weten?

Neem contact met ons op