Circulariteit en verlaging MKI

Dubbele milieuwinst met CirCoton

In de  betonnen bestratingssector zijn de inspanningen om klimaatverandering  en de uitputting van de aarde tegen te gaan gericht op bevordering van circulariteit en verlaging van de MKI. Producten met het label CirCOton komt de ketenpartners op allebei de fronten tegemoet.


Logo CirCOton

Minimaal 15% gerecycled materiaal en MKI

De eerste pijler waar CirCOton op rust is dat deze producten gegarandeerd minimaal 15% gerecycled materiaal bevatten. Vervanging van primaire grondstoffen als zand en grind door secundaire grondstoffen betekent minder landschapsaantasting en het hernieuwen en terugwinnen van grondstoffen zodat we het milieu sparen en bronnen niet langer uitputten.

Met CirCOton krijgen opdrachtgevers ook de zekerheid dat de MKI van betonbanden lager is dan € 23,00 per m³, van betonstraatstenen lager dan €21,00 per m3 en van betontegels en grasbetontegels lager dan €20,50 per m3 met betrekking tot de levensfase A t/m D (van de winning van grondstoffen tot hergebruik). De Milieu Kosten Indicator is gebaseerd op een LCA. Zij is de optelsom van alle milieueffecten – waaronder CO2-emissies – uitgedrukt in één getal “de schaduwprijs in Euro’s”. Deze fictieve prijs geeft de kosten weer om de negatieve milieu-invloeden van een product te compenseren. Een EPD is een leesbare samenvatting van de LCA met een berekening van de MKI. Indien gewenst, kunnen wij een EPD ter beschikking stellen. Mocht het noodzakelijk zijn dat deze door een extern bureau geverifieerd wordt brengen wij u de kosten van € 1500,- per EPD in rekening. Ons certificaat BRL K 11002 wordt in de meeste gevallen ook geaccepteerd als garantie. Een kopie daarvan stellen wij gratis ter beschikking.

Beleid op circulariteit en CO2-reductie

Al sinds 2011 is duurzaamheid sterk verankerd binnen ons bedrijfsbeleid. In het bedrijf, in de producten én via actieve samenwerking in de keten. CirCOton vormt daarin een belangrijk fundament. Met ons basisassortiment stenen, tegels en banden bieden wij opdrachtgevers zowel op het gebied van circulariteit als MKI-waarde een dubbele duurzaamheidsgarantie. 

CirCOton is gecertificeerd door NL Greenlabel, met status A

Meer weten?