- Overig

Bezoek ons op de Nationale Klimaat Expo

Op de Nationale Klimaat Expo worden de nieuwste oplossingen rond klimaatbestendige en biodiverse openbare ruimte getoond.

- Overig

Actuele toeslagen diesel, energie en laagwater

Hier vindt u de tabellen van de te verrekenen toeslagen.

- Overig

Nieuw: brochure infiltrerende groenbestrating

Klimaatadaptatief ontwerpen met 15 modellen, handige legpatronen en tips van groenexperts.

- Overig

Aankondiging toeslag i.v.m. extreem lage waterstanden

Het laagwater veroorzaakt extra kosten door kleinere vrachten, de inzet van transport over de weg en alternatieve grondstoffen.

- Overig

Tabellen laagwatertoeslagen

De laagwatertoeslagen hebben betrekking op de beperkte aanvoer en beschikbaarheid van grondstoffen.

- Overig

Achtergrond en methodiek diesel- en energietoeslagen

Uitleg van de methodes waarmee de diesel- en energietoeslagen worden berekend.