Struyk Verwo Infra

MVO

 

Straatbepalend in Maatschappelijk Verantwoord ondernemen

Bedrijfsactiviteiten hebben een direct effect op mens, milieu en toekomstige generaties.
Struyk Verwo Infra heeft als marktleider een voorbeeldfunctie. MVO is een bewuste beleidskeuze en al jaren één van de hoofdpijlers in ons ondernemingsbeleid. MVO is bovendien één van de drie kernwaarden. MVO kent binnen Struyk Verwo Infra een 360º-focus, gericht op milieu, veiligheid en sociaal welzijn. Zij wordt bedrijfsbreed uitgedragen en is verankerd in de doelen en het gedrag van alle medewerkers.Het zwaartepunt van het MVO-beleid van Struyk Verwo Infra ligt in het terugdringen van
CO2-emissies en het reduceren van het gebruik van primaire grondstoffen. Daar hebben wij in de afgelopen jaren significante resultaatverbeteringen weten te realiseren. Maar ook op het
gebied van veiligheid, energiebesparing en social return is grote vooruitgang geboekt. Waar
mogelijk werkt Struyk Verwo Infra nauw samen met bedrijven en organisaties die verbetering
van milieu en welzijn in hun mission statement hebben staan.

In de vervolgtabs binnen deze MVO-sectie vindt u een overzicht van de volgende onderdelen: