Struyk Verwo Infra

Verlagen CO2 uitstoot

 

1. CO2-reductie

1.1  Significant lagere CO2-footprint

CO2-reductie is al jarenlang één van de speerpunten binnen het MVO-beleid van Struyk Verwo Infra. Vanaf 2008 wordt er elk jaar een footprint opgesteld. In 2011 startte een 5-jarig CO2 reductieprogramma. Om dit inzichtelijk te maken voor relaties en leveranciers wordt jaarlijks een emissierapport gemaakt en geverifiëerd door een gecertificeerde partij. Met de verificatie van de CO2-footprint 2014 – 63% minder uitstoot dan in het basisjaar 2011 – heeft Struyk Verwo Infra haar reductiedoelstellingen ruimschoots gerealiseerd.  

               

 

1.2 Voortzetting beleid CO2-reductie

Ook de komende jaren lopen er binnen Struyk Verwo Infra meerdere projecten met als doel  een verdere CO2-reductie. De resultaten worden jaarlijks openbaar gemaakt op de website de Duurzame Leverancier, In de periode tot 2017 lopen er meerdere projecten met als doel het verder terugdringen van de CO2-footprint. De belangrijkste is de samenvoeging van de Struyk Verwo Infra locaties Alphen aan/den Rijn en Leimuiden bij de locatie Amsterdam. Deze projecten hebben als doel een CO2-uitstoot van nog maar één derde van de totale uitstoot in referentiejaar 2011.    
 

2. Groene energie

2.1 Volledig op groene energie  

Energie is onze grootste levensbehoefte. Maar de traditionele manieren om energie op te wekken, vervuilen de aarde. Al sinds 2010 gebruikt Struyk Verwo infra daarom alleen nog maar groene energie: elektriciteit die wordt gewonnen uit duurzame energiebronnen. Groene energie is onuitputtelijk en derhalve ook beschikbaar voor volgende generaties. Dit is niet zomaar het geval voor fossiele brandstoffen.

2.2 Vijf maal groene energie 

Ook al is groene energie wat duurder, Struyk Verwo Infra staat volledig achter deze keuze. Want ook groene energie is tenslotte verantwoord ondernemen.           

 1. Het is schoon: bij de productie van groene energie ontstaat
 2. minder tot geen afval          
 3. Groene Energiecentrales verbruiken geen fossiele brandstoffen         
 4. Productie en levering van groene energie reduceert 50% CO2 t.o.v. grijze energie         
 5. Groene energie is een duurzame manier van energie opwekken         
 6. Duurzame energiebronnen zijn natuurlijke energiebronnen en onuitputtelijk        

     

  3. Duurzaam transport 

  Struyk Verwo Infra vervoert haar producten niet zelf, maar huurt daarvoor zo’n vijftien verschillende vervoerders in. Die bedrijven nemen zelf al veel maatregelen om het dieselverbruik te reduceren. Een mooi voorbeeld is de cursus “het nieuwe rijden” die onderdeel uitmaakt van de CODE95. Hierin worden chauffeurs getraind om hun voertuig zo zuinig en veilig mogelijk te laten rijden. 

   
  Onze transporteurs hebben de laatste jaren ook geïnvesteerd in nieuwe voertuigen. Het grootste gedeelte van het wagenpark dat voor Struyk Verwo Infra wordt ingezet is uitgevoerd met een EURO6 motor. Dit zijn de schoonste motors in zijn soort. Verder heeft de firma Post uit Pijnacker een licht gewicht combinatie ontwikkeld die 10% meer aan vracht kan meenemen: 33,50 ton in plaats van 30 ton. Hierdoor kunnen we per saldo minder voertuigen inzetten en dat scheelt weer CO2 uitstoot. In september 2017 rijden er al 5 van deze voertuigen rond. De verwachting is dat medio 2018 er 7 licht gewicht combinaties voor Struyk Verwo Infra zullen rijden.
   

  3.1 Mobility  

  Sinds 2016 wordt de goederenstroom van Struyk Verwo Infra digitaal afgehandeld. Zowel onze heftruckchauffeurs als onze vrachtwagenchauffeurs beschikken over een app waarbij de goederenstroom papierloos afgehandeld wordt. Naast de besparing van een berg papier zijn we ook in staat om de afhandeling op de terreinen sneller te laten verlopen (minder voertuig bewegingen op de terreinen). Ook dit heeft een gunstig effect op de uitstoot van CO2. 

  3.2 Samenwerking binnen CRH    

  Ook is door een veel efficiëntere rittenplanning het aantal lege vrachtkilometers verminderd. Struyk Verwo Infra werkt daarbij nauw samen met CRH-zusterbedrijven als bijvoorbeeld Calduran. Deze forse vermindering van het aantal af te leggen kilometers, samen met een sterk verbeterd rijgedrag, heeft uiteindelijk geleid tot een significante reductie van de uitstoot van CO2. 

  3.3 Alida

  Ook de samensmelting van productielocaties Alphen a/d Rijn en Leimuiden met de grote locatie in Amsterdam heeft ervoor gezorgd dat we veel efficiënter kunnen plannen. Waar we in het verleden regelmatig langs deze twee fabrieken langs moesten om een vracht compleet te maken, is dat nu niet meer nodig en kunnen we vaak een complete vracht in Amsterdam laden.  

   

  4. Green Deal  

  4.1 Verduurzaming betonketen 

  Struyk Verwo Infra maakt als enige betonproducent via moederbedrijf CRH onderdeel uit van de Green deal. Dit is een samenwerking met de naam MVO Nederland, tussen de rijksoverheid en bijna twintig bedrijven in de Nederlandse bouwwereld. Doel is verduurzaming in de betonketen.

  4.2 Concreet 1.0         

  De overheid heeft hierin toegezegd te helpen bij het opheffen van belemmeringen zoals knellende wet- en regelgeving. Maar ook bij het effectiever maken van 'duurzaam inkopen' voor duurzaam beton. De eerste stappen naar een groenere betonketen zijn inmiddels gezet, onder andere met de afspraken uit 'Concreet 1.0' voor verdere interne verbeteringen op het gebied van duurzaamheid bij de 20 aangesloten bedrijven w.o. Struyk Verwo Infra.  

         
           
  Sinds haar oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Inmiddels hebben meer dan 2.000 bedrijven en organisaties zich als partner bij MVO Nederland aangesloten. Met als vaandeldragers de 20 bedrijven die tesamen de Green deal ten uitvoer brengen.