Verlagen CO2 uitstoot

 

1. CO2-reductie

1.1  Significant lagere CO2-footprint

CO2-reductie is al jarenlang één van de speerpunten binnen het MVO-beleid van Struyk Verwo Infra. Vanaf 2008 wordt er elk jaar een footprint opgesteld. In 2011 startte een 5-jarig CO2 reductieprogramma. Om dit inzichtelijk te maken voor relaties en leveranciers wordt jaarlijks een emissierapport gemaakt en geverifiëerd door een gecertificeerde partij. Met de verificatie van de CO2-footprint 2014 – 63% minder uitstoot dan in het basisjaar 2011 – heeft Struyk Verwo Infra haar reductiedoelstellingen ruimschoots gerealiseerd.  

               

 

1.2 Voortzetting beleid CO2-reductie

Ook de komende jaren lopen er binnen Struyk Verwo Infra meerdere projecten met als doel  een verdere CO2-reductie. De resultaten worden jaarlijks openbaar gemaakt op de website de Duurzame Leverancier, In de periode tot 2017 lopen er meerdere projecten met als doel het verder terugdringen van de CO2-footprint. De belangrijkste is de samenvoeging van de Struyk Verwo Infra locaties Alphen aan/den Rijn en Leimuiden bij de locatie Amsterdam. Deze projecten hebben als doel een CO2-uitstoot van nog maar één derde van de totale uitstoot in referentiejaar 2011.    
 

2. Groene energie

2.1 Volledig op groene energie  

Energie is onze grootste levensbehoefte. Maar de traditionele manieren om energie op te wekken, vervuilen de aarde. Al sinds 2010 gebruikt Struyk Verwo infra daarom alleen nog maar groene energie: elektriciteit die wordt gewonnen uit duurzame energiebronnen. Groene energie is onuitputtelijk en derhalve ook beschikbaar voor volgende generaties. Dit is niet zomaar het geval voor fossiele brandstoffen.

2.2 Vijf maal groene energie 

Ook al is groene energie wat duurder, Struyk Verwo Infra staat volledig achter deze keuze. Want ook groene energie is tenslotte verantwoord ondernemen.           

 1. Het is schoon: bij de productie van groene energie ontstaat
 2. minder tot geen afval          
 3. Groene Energiecentrales verbruiken geen fossiele brandstoffen         
 4. Productie en levering van groene energie reduceert 50% CO2 t.o.v. grijze energie         
 5. Groene energie is een duurzame manier van energie opwekken         
 6. Duurzame energiebronnen zijn natuurlijke energiebronnen en onuitputtelijk        
     

  3. Duurzaam transport 

  Struyk Verwo Infra vervoert haar producten niet zelf, maar huurt daarvoor zo’n vijftien verschillende vervoerders in. Die bedrijven nemen zelf al veel maatregelen om het dieselverbruik te reduceren. Bijvoorbeeld door cursussen voor chauffeurs om zuinig te leren rijden.  

  3.1 Lean Haulage  

  Struyk Verwo Infra is al in 2010 gestart met de invoering van het Lean Haulage concept. Met een kastje dat je op de motor plaatst, krijg je inzicht in het rijgedrag van een chauffeur. Het systeem geeft zelfs adviezen wat de chauffeur precies kan verbeteren. Minder snel optrekken, minder hard remmen of langer uitrollen bijvoorbeeld. Met Lean Haulage wordt zo’n vijftien procent bespaard op het dieselverbruik.

  3.2 Samenwerking binnen CRH    

  Ook is door een veel efficiëntere rittenplanning het aantal lege vrachtkilometers verminderd. Struyk Verwo Infra werkt daarbij nauw samen met CRH-zusterbedrijven als bijvoorbeeld Calduran. Deze forse vermindering van het aantal af te leggen kilometers, samen met een sterk verbeterd rijgedrag, heeft uiteindelijk geleid tot een significante reductie van de uitstoot van CO2. 
   

  4. Green Deal  

  4.1 Verduurzaming betonketen 

  Struyk Verwo Infra maakt als enige betonproducent via moederbedrijf CRH onderdeel uit van de Green deal. Dit is een samenwerking met de naam MVO Nederland, tussen de rijksoverheid en bijna twintig bedrijven in de Nederlandse bouwwereld. Doel is verduurzaming in de betonketen.

  4.2 Concreet 1.0         

  De overheid heeft hierin toegezegd te helpen bij het opheffen van belemmeringen zoals knellende wet- en regelgeving. Maar ook bij het effectiever maken van 'duurzaam inkopen' voor duurzaam beton. De eerste stappen naar een groenere betonketen zijn inmiddels gezet, onder andere met de afspraken uit 'Concreet 1.0' voor verdere interne verbeteringen op het gebied van duurzaamheid bij de 20 aangesloten bedrijven w.o. Struyk Verwo Infra.  

         
           
  Sinds haar oprichting in 2004 is MVO Nederland uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Inmiddels hebben meer dan 2.000 bedrijven en organisaties zich als partner bij MVO Nederland aangesloten. Met als vaandeldragers de 20 bedrijven die tesamen de Green deal ten uitvoer brengen.