Struyk Verwo Infra

Recycling beton en C4C

 
Activiteiten op het gebied van recycling beton en alternatieve grondstoffen hebben bij Struyk Verwo Infra de volle aandacht. Van eigen ontwikkelingen tot aan deelname in belangrijke overkoepelende overlegstructuren. Via onderstaand submenu navigeert u direct binnen deze pagina naar de betreffende sectie.
 
 1. 1. Cycle for Concrete: high performance recycling
 2. 2. Alternatieve grondstoffen
 3. 3. Betonketenoverleg
 4. 4. Hergebruik afvalwater

1. Cycle for Concrete: recycling beton 

Duurzaamheid ligt gewoon op straat, letterlijk voor het oprapen. Afval is niet per definitie afval, maar kan ook een uitstekende vervanger zijn voor primaire grondstoffen. Deze zienswijzen vormen de basis voor het concept Cycle for Concrete van Struyk Verwo Infra.         
         
Betonnen bestratingsproducten worden aan het einde van hun levensduur retour gehaald en door SVI als hoogwaardige grondstof verwerkt in nieuw te leveren bestratingsproducten aan de opdrachtgever. Hierbij wordt gegarandeerd 75% van het grind in het onderbeton vervangen. De deklaag blijft in tact, zodat ieder gewenst uiterlijk mogelijk is. De gradaties van het gebroken puin die niet geschikt zijn voor bestratingsproducten gebruiken CRH-zusterbedrijven eveneens in hun eindproducten. Zo wordt 100% van het schone betonpuin hoogwaardig hergebruikt.  

        
     
Download de folder Cycle for Concrete


1.1 Basisprincipes Cycle for Concrete 

 • Draag concreet en siginificant bij aan het ongerept laten van de natuur door het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen        
 • bied een duurzame oplossing voor het afvalprobleem door hergebruik beton en betonafval        

         
1.2 Keuzemogelijkheden opdrachtgever 

 • hij houdt een Europese aanbesteding voor een jaarcontract waarbij inkoop materialen en inname betonpuin worden gecombineerd - in bestek worden eisen en voorwaarden omschreven        
 • hij schrijft per project voor aan welke duurzaamheidseisen de aannemer moet voldoen - de Cycle for Concrete wordt via bestekregels omschreven        
 • hij geeft richting aan en waardeert hergebruik vrijgekomen puin via EMVI-criteria        
 • hij schrijft voor aan de aannemer bij welke CRH Recycling geselecteerde breker hij het vrijgekomen puin stort  


1.3 Samen een nieuwe standaard zetten

Om dit alles te realiseren werken opdrachtgever, verwerker en Struyk Verwo Infra nauw samen. Met C4C zetten wij samen met partners, een nieuwe standaard in duurzaam beton en hoogwaardig hergebruik. Het concept biedt bovendien voldoende ruimte om aan de specifieke wensen van een individuele opdrachtgever te voldoen. Bij lopende projecten worden de in-en uitgaande stromen gecontroleerd door onafhankelijk keuringsinstituut KIWA.                
      

2. Alternatieve grondstoffen

2.1 Landschapsverbetering

Struyk Verwo Infra is al jaren voortrekker bij het vervangen van primaire grondstoffen als zand en grind door secundaire toeslagmaterialen. In de productie en toepassing van betonnen bestrating valt direct milieuwinst te halen door de inzet van secundaire (hergebruikte) toeslagmaterialen. De winning van primaire grondstoffen en als gevolg daarvan landschapsaantasting kan daardoor significant worden teruggebracht.     

    
2.2 Heldere criteria  

Bij het onderzoek naar en de keuze van geschikte materialen hanteren wij duidelijke criteria:

 • aan kwaliteit van eindproduct mag niet worden getornd
 • geen verhoging van het cementgehalte
 • geen nadelige gevolgen tijdens 2e leven als betongranulaat
 • voldoen aan de milieuwetgeving
 • uitsluiting van gezondheidsrisico’s 

         
2.3 Voorbeelden alternatieve grondstoffen 

Naast hergebruik van schoon ingenomen betonpuin past Struyk Verwo Infra op verantwoorde wijze gerecyclede materialen toe als kalkorrels, AEC-granulaat, Ecogranulaat en Spoorballast.    

       

 • AEC-granulaat is een geschikt gemaakt restproduct afkomstig uit Afval Energie Centrales. Wij hebben hiervoor o.a. een samenwerkingsovereenkomst met het Amsterdamse Energie Bedijf.        
 • Kalkkorrels zijn een bijproduct uit drinkwaterzuiveringsinstallaties, ideaal als zandvervanger en waarvoor een langdurige samenwerking is gesloten met de gezamenlijke drinkwaterbedrijven.     
 • Ecogranulaat is een restproduct na het thermisch reinigen van asfalt en wordt door Struyk Verwo Infra sinds 2011 met succes toegepast.         
 • Spoorballast is een geschikt materiaal om zowel zand als grind te vervangen.        

         
Lees meer over strategische samenwerking met AEB    

     
2.4 Structureel terugbrengen vervangingspercentages  

Door alle inspanningen van Struyk Verwo Infra om de beschikbaarheid van geschikte secundaire toeslagmaterialen te vergroten heeft zij het percentage primaire grondstoffen in haar betonnen bestratingsproducten sterk weten te reduceren. Door het voortdurend uitbreiden van de mogelijkheden en een vergrootte beschikbaarheid van materialen zal het vervangingspercentage van primaire materialen in de komende jaren verder groeien.   


3. Betonketenoverleg

3.1 Ketenpartners pro hergebruik

Gemeenten, provincies, fabrikanten en aannemers willen graag werken met duurzame materialen. Als het gaat om beton is er heel veel mogelijk. Netwerk betonketen brengt alle betrokken partijen in de regio bij elkaar om die vraag te kunnen beantwoorden:        

Wat doe je bij de aanleg van een nieuwe weg, traditiegetrouw primaire materialen als grind afgraven of juist eerder gebruikte materialen uit de eigen regio hergebruiken?

Lange tijd was er veel weerstand, maar nu zie je toch duidelijk een verschuiving in de denkwijze en wil iedereen zoveel mogelijk recyclen.  

Lees nieuwsbericht over Betonketenoverleg

       

3.2 Regionale samenwerking loont 

Op dit moment zijn er tien Betonketens, alle regionaal georganiseerd. Belangrijk is dat alle betrokken partijen elkaar goed leren kennen en vooral vertrouwen. Alleen dan komt het van de grond. Struyk Verwo Infra heeft in diverse regio's door haar high performance recycling concept Cycle for Concrete al veel kennis en ervaring opgedaan met hergebruik beton in een aantal regio's. Zij brengt deze actief in bij de vier Betonketens waar zij lid van is om zo ook anderen op weg te helpen.         
         
Na ruim drie jaar Betonketenoverleg is er een aantal resultaten geboekt. Hergebruik begint bij de opdrachtgever zoals gemeentes. Zij moeten rondom hergebruik duidelijke eisen opnemen in de bestekken. Dan wordt vanzelf de toon gezet en krijgt duurzaam beton de aandacht die het verdient.    


4. Hergebruik afvalwater 

4.1 Elke druppel telt

De aarde bestaat voor 70% uit water en maar 2,5% van al dat water is zoet en in principe dus geschikt voor menselijke consumptie.Water zuiveren tot kraanwater is een duur proces en kost veel energie. Onze aarde wordt ook nog eens met uitdroging bedreigt.         
         
Struyk Verwo Infra hergebruikt daarom zoveel mogelijk water waarmee zij haar producten uitwast. Op de locaties Amsterdam en Tiel, waar de belangrijkste fabrieken van wasproducties zijn, staat een hypermoderne waterzuiveringsinstallatie. Die zuiveren 75 tot 100% van al het water –  afhankelijk van de waterbalans in het productieproces.Zo beperkt Struyk Verwo Infra heel doelgericht zo veel mogelijk het gebruik van schoon leidingwater. Want elke druppel telt.