Struyk Verwo Infra

Mens & maatschappij

 

1. Veilige werkomgeving 

1.1 Veiligheid begint bij mij 

Veiligheid in de werkomgeving heeft bij Struyk Verwo Infra en het Ierse moederconcern CRH absolute topprioriteit. Met als resultaat dat het aantal ongevallen al jaren significant daalt. Er is sprake van een heldere gedragscode voor iedereen en iedere nieuwe medewerker krijgt steevast een veiligheidsopleiding.         
         
Systematisch worden er jaarlijks op elke locatie diverse interne audits uitgevoerd door directie en management van andere vestigingen. Het belangrijkste is dat medewerkers elkaar aanspreken als ze zien dat er niet veilig wordt gewerkt. Veiligheid begint tenslotte bij jezelf.         
 

1.2 Locatiespecifieke maatregelen

Op elke vestiging worden de ongevalvrije dagen gemeten en groots geprojecteerd op een scherm bij de ingang van elke vestiging. Maar ook bezoekers hebben met een aantal voorschriften te maken. Ze moeten zich registreren, de looppaden volgen, een reflecterend hesje en waar nodig een oordopjes en een veiligheidshelm dragen.    

1.3 Veiligheid houdt niet op bij de poort  

De doelstelling is 'nul arbeidsongevallen'.  Alles is er binnen Struyk Verwo Infra op gericht om elk potentieel risico maximaal te verkleinen. Zo zijn er in 2014 16 kritische gebieden benoemd,  zijn er per gebied heldere regels op gesteld en is er een bedrijfsbrede campagne gestart om optimale veiligheid te verzekeren.         
         
Vanuit deze 16 'Life Saving Rules' verwacht Struyk Verwo Infra dat eigen medewerkers maar juist ook externe personen die voor haar werken, bewust en verantwoordelijk omgaan met de risico's verbonden aan hun werkzaamheden. De communicatie rondom de 16 levensreddende regels omvat een langdurige DVD-campagne voor alle medewerkers, banners met alle regels, brieven naar leveranciers, vervoerders en klanten, updates op prikborden en safety-alerts.  

 

2. Social return

2.1 Werk maken van verantwoord ondernemen

In onze samenleving vallen nogal wat mensen buiten de boot. Mensen die het niet zo gemakkelijk hebben op de arbeidsmarkt. Medewerkers van een sociale werkplaats, drop-outs, werklozen of gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Social return ziet toe op het inzetten, begeleiden en opleiden van minder bedeelden.         
         
Bij Struyk Verwo Infra is Social return onlosmakelijk verbonden met een actief en duurzaam MVO-beleid. Waar mogelijk worden arbeidsplaatsen ingevuld via Social return. Zo biedt zij momenteel een arbeidsplaats aan mensen met een WW-, Wajong-, WAO- en BBL-achtergrond en huurt zij arbeidskracht in van sociale werkplaatsen. Zo worden er ook bestaande werkplaatsen passend gemaakt voor de doelgroep van Social return. Want Struyk Verwo Infra maakt graag werk van verantwoord ondernemen en een brede arbeidsparticipatie.  

  

3. Jantje Beton 

3.1 Ongeremd buitenspelen 

Lekker buitenspelen, voetballen, hinkelen. Het klinkt zo eenvoudig, maar toch is het niet vanzelfsprekend voor elk kind. Is er bijvoorbeeld wel een veilige speelruimte in de buurt? Is deze ook goed bereikbaar en uitdagend genoeg? Als het aan Struyk Verwo Infra en Jantje Beton ligt, wel. Sinds 2013 werken de organisaties samen aan hetzelfde doel:         
een veilig en openbaar speelterrein waar kinderen vrij en ongestoord kunnen buitenspelen.  3.2 Direct en indirect bijdragen 

Door de samenwerking met Jantje Beton geeft Struyk Verwo Infra een logische invulling aan haar MVO-beleid. Het ondersteunen van een goed doel dat een wezenlijke bijdrage levert aan de maatschappij, sluit helemaal aan bij de gestelde eigen MVO-doelen.          
         
Tegelijkertijd werkt Struyk Verwo Infra in directe zin - met haar brede pakket oplossingen en voorzieningen - aan een optimale buitenruimte voor alle gebruikers en kinderen in het bijzonder. Struyk Verwo Infra draagt daarmee zowel indirect en direct bij aan een het vergroten van het welzijn en welbevinden van de jonge gebruikers van de openbare ruimte.         
         
Zie ook brochure speelse schoolpleinen    

Bekijk projecten - speel- & groenplekken