Waterpasserende tegels

 

Waterpasserende tegels voor infiltratie in het trottoir

Waterpasserende tegels van beton bestaande uit boomtegels en ventilatietegels kunnen gebruikt worden als waterdoorlatende bestrating in het trottoir. De openingen in de waterdoorlatende tegels zijn oorspronkelijk ontworpen voor de beluchting van bomen, maar kunnen ook dienen voor infiltratie in de onderlaag. 
 
De voegen moeten voorzien worden van een split 2/6 op een straatlaag van het zelfde materiaal en een filterstabiele fundering met voldoende holle ruimte.
 
 

waterpasserende tegel | infiltratie trottoir

regenpijp afkoppelen | waterafvoertegels

Afkoppeling van daken via hemelwaterafvoertegels

In verband met klimaatadaptatie zal dakwater niet langer via de regenpijp in de riolering verdwijnen. In plaats daarvan wordt de regenpijp bovengronds afgezaagd of ondergronds op een infiltratievoorziening aangesloten met een spuwer of uitstroomvoorziening. 
 
 
 
 
In beide gevallen kunnen hemelwaterafvoertegels het overtollige water op een veilige manier over het trottoir afvoeren naar een wadi of een andere infiltrerende voorziening.