Waterpasserende betonstraatstenen

 

Waterpasserende betonstraatstenen voor infiltratiesystemen

Waterdoorlatende bestrating kan helpen om wateroverlast en uitdroging door klimaatverandering te verminderen. Struyk Verwo Infra heeft zowel waterdoorlatende stenen als waterpasserende stenen in haar assortiment.

Infiltrerende verhardingen moeten beschouwd worden als één systeem waarin stenen, voegmaterialen, straatlaag en fundering op elkaar zijn afgestemd, rekening houdend met verschillende externe factoren. Een uitgebreide werkwijze vindt u in onze whitepaper.

 

Download whitepaper - wateregulerende bestrating

aanleg waterdoorlatende bestrating

waterpasserende betonstraatstenen

Waterpasserende H2O-stenen

H2O-stenen zijn waterpasserende betonstraatstenen met zes uitsparingen die samen ca. 2,5% doorlaatbaar oppervlak creëren en afhankelijk van het soort voegmateriaal een doorlaatbaarheid van ca. 2.500 liter/seconde/hectare hebben.
 
Het voegmateriaal én de straatlaag is bij voorkeur een niet-kalkhoudende split 2/6 met een verbrijzelingsweerstand van minimaal LA20 en een afslijtingsweerstand van > MDE 20. De funderingslaag  heeft dezelfde eigenschappen met een vlakheidindex van > Fl20 en is filterstabiel met de straatlaag. Dit kan bijvoorbeeld met een 4/32, maar moet opgevraagd worden bij de leverancier van de steenslag. 
 
 

Passeo waterpasserende verbandsteen

Passeo-stenen zijn waterpasserende H-profielstenen met afstandhouders.  Hierdoor ontstaat 10% voegruimte en een doorlaatbaarheid van ca. 10.000 liter/seconde/hectare afhankelijk van het soort voegmateriaal. Door het verband en 10 cm dikte zijn deze zeer geschikt voor waterdoorlatende bedrijfsterreinen of andere zwaarbelaste infiltrerende verhardingen.

Het voegmateriaal én de straatlaag is bij voorkeur een niet-kalkhoudende split 2/6 met een verbrijzelingsweerstand van minimaal LA20 en een afslijtingsweerstand van > MDE 20. De funderingslaag  heeft dezelfde eigenschappen met een vlakheidindex van > Fl20 en is filterstabiel met de straatlaag. Dit kan bijvoorbeeld met een 4/32, maar moet opgevraagd worden bij de leverancier van de steenslag. 

 

Ga naar productselector - Passeo stenen

 

waterpasserende verbandstenen

drainagestenen | poreuze betonstraatstenen

Drainagestenen van poreus beton

Dit zijn poreruze betonstraatstenen met een doorlaatbaarheid van gemiddeld 800 liter/seconde/hectare gemeten in een proefopstelling conform de BRL 2317. Deze waterdoorlatende verharding heeft een lagere sterkte en kan daarom het beste in woonwijken of parkeerterreinen met lichte verkeersbelastingen toegepast worden. Op aanvraag kunnen ook waterdoorlatende tegels van 30x30x8 cm geleverd worden. 
 
Het voegmateriaal is bij voorkeur een 1/3 van niet-kalkhoudende split met een verbrijzelingsweerstand van minimaal LA20 en een afslijtingsweerstand van > MDE 20. Net als de straatlaag, maar dit is een split 2/6. De funderingslaag  heeft dezelfde eigenschappen met een vlakheidindex van > Fl20 en is filterstabiel met de straatlaag. Dit kan bijvoorbeeld met een 4/32, maar moet opgevraagd worden bij de leverancier van de steenslag. 
 
 

DrainwaveXL-stenen met drainvoegen

DrainwaveXL: een machinaal pakket betonstraatstenen met 12 waterdoorlatende drainvoegen van Drainvast per laag (44 stenen) Dit geeft een infiltratiesnelheid van ca. 2.000 liter/sec/hectare. Het voordeel is een goed veegbare waterpasserende verharding zonder dat het split daarna aangevuld moet worden.

Het voegmateriaal is bij voorkeur een 1/3 van niet-kalkhoudende split met een verbrijzelingsweerstand van minimaal LA20 en een afslijtingsweerstand van > MDE 20. Net als de straatlaag, maar dit is een split 2/6. De funderingslaag  heeft dezelfde eigenschappen met een vlakheidindex van > Fl20 en is filterstabiel met de straatlaag. Dit kan bijvoorbeeld met een 4/32, maar moet opgevraagd worden bij de leverancier van de steenslag.

 

Ga naar productselector - DrainwaveXL stenen

  betonstraatstenen drainvast | DrainwaveXL