Betonnen geleidelijntegels

 

Betonnen geleidelijntegels voor voetgangers met een visuele beperking 

Betonnen geleidelijntegels bieden een voelbare en zichtbare ondersteuning aan voetgangers met een beperking op plaatsen waar een natuurlijke gidslijn ontbreekt. Een geleidelijn bestaat uit een 30 of 60 cm brede strook met een profiel in de looprichting. 
 
Volgens CROW publicatie 337 "Richtlijn toegankelijkheid" mogen onderstaande betonnen geleidelijntegels of gidslijntegels worden toepast in een geleidelijnroute: 7 ribbels, 7 golven of 4 brede ribbels.
 

geleidelijnen in bushalte | gidslijnen

gele noppentegels | waarschuwingsmarkering

Waarschuwingsmarkeringen

Een waarschuwingsmarkering geeft een onveilige situatie aan en wordt gekenmerkt door een noppenprofiel. Voorbeelden zijn trappen (bovenaan) en oversteekplaatsen, waarbij de waarschuwingsmarkering haaks op de geleidelijn ligt.  Bij voorkeur over de gehele lengte van de situatie en twee tegels (60 cm) breed. 
 
Bij voorkeur is de noppentegel in kleur, tactiliteit én klank afwijkend van de betonnen geleidelijntegel (conform CROW publicatie 337). Daarom heeft Struyk Verwo Infra naast  betonnen noppentegels ook rubber waarschuwingstegels in haar assortiment die  aan de richtlijnen toegankelijkheid voldoen. Deze zijn beschikbaar in geel en zwart. 
 

Objectmarkeringen

Objectmarkeringen worden per vier tegels geplaatst op plekken waar relevante informatie voor de voetganger wordt aangeboden zoals kaartjesautomaten, incheckpalen, balies, etc. Objectmarkeringen hebben géén noppen en zijn bij voorkeur in kleur, tactiliteit én klank afwijkend van de geleidelijntegel. Zie rubber informatietegels. De 8 cm klanktegel in gele kleur wordt door ProRail voorgeschreven op NS stations.