Trottoirbanden

 

Betonnen trottoirbanden voor de GWW

Betonnen trottoirbanden worden in de GWW gebruikt als kantopsluiting langs wegen in woonwijken en zorgt voor een veilig hoogteverschil tussen rijbaan en trottoir van 10 tot 12 cm boven het maaiveld. De trottoirband is ook een belangrijk onderdeel van de wegconstructie, omdat deze ondergrond en bestrating keert. 

Trottoirbanden hebben van bovenaf gezien  een afschuining van 2 cm. Bij een stuurfout lopen de autobanden geen schade op, maar wordt de auto wel tegengehouden. De meest toegepaste trottoirbanden binnen de bebouwde kom zijn 13/15 en 18/20.

 Langs gebiedsontsluitingswegen worden vooral RWS-banden gebruikt.

trottoirbanden in woonwijk

trottoirbanden 13/15

Betonnen trottoirbanden 13/15 in erftoegangswegen

De trottoirband 13/15 is de smalste betonband die van oudsher veel in de stoep gebruikt wordt. Met name in smalle straten met weinig ruimte en relatief licht verkeer wordt deze trottoirband toegepast. Door de breedte van 15 cm kan de trottoirband 13/15 makkelijk gecombineerd worden met halve tegels 15x30 cm. 

Voor inritten en verhoogd parkeren wordt vaak een geleideband 4/15 toegepast zodat de bandenlijn kan doorlopen. Voor een verhoogd kruispunt een opsluitband 15x25.

 

Ga naar productselector - trottoirbanden 13/15

 

Trottoirbanden 18/20 in nieuwe woonwijken

De betonnen trottoirband 18/20 is tegenwoordig de meest voorkomende band in ons straatbeeld. De afmetingen geven deze trottoirband voldoende gewicht om verkeer dat tegen de stoep oprijdt te weerstaan en neemt weinig ruimte in. 

Aansluitende geleidebanden 5/20  zijn makkelijk in te passen en hebben een relatief vlakke helling om toe te passen bij inritten of verhoogde parkeervakken. De opsluitband 20x25 maakt de overgang naar een verhoogd kruispunt mogelijk.

.

 

Ga naar productselector - trottoirbanden 18/20

trottoirbanden 18/20

RWS-band 11/22 | Rijkswaterstaat-band

RWS-banden voor doorgaande wegen

Struyk Verwo Infra heeft ook betonnen RWS-banden 11/22 met een schuine zijde van 45 graden in de hoogtes 16, 20 en 25 cm. Deze zijn meer geschikt voor wegen met hogere snelheden zonder trottoir en worden dan ook veel buiten de bebouwde kom toegepast. 

Langs de rijbaan wordt vaak een RWS-band van 25 cm hoog toegepast die op dezelfde fundering als het asfalt gesteld kan worden. Voor verkeerseilanden en middengeleiders is een RWS-band van 16 cm hoog geschikter. Deze kan namelijk direct op de tussenlaag van het asfalt gezet worden op het midden van de weg.

 

Ga naar productselector - trottoirbanden RWS 11/22