Opsluitbanden

 

Opsluitbanden voor de openbare ruimte 

Betonnen opsluitbanden worden in de openbare ruimte toegepast als kantopsluiting langs verhardingen. Bijvoorbeeld grenzend aan een grasveld, bloemperk of halfverharding. Ook liggen deze betonbanden vaak tussen twee verhardingen met een verschillende functie zoals een trottoir en fietspad op een gelijk niveau. De slijtlaag van een opsluitband zit dan ook alleen aan de bovenzijde van het product.

Ook op verhoogde kruispunten waar de rijbaan even hoog ligt als het trottoir wordt in de bochten bij voorkeur een opsluitband toegepast.Verloopbanden zijn beschikbaar voor de overgang naar rijwielpadbanden en trottoirbanden in dezelfde breedte.

Ga naar productselector - opsluitbanden

verhoogd kruispunt met opsluitbanden

brede opsluitband | rabatband

Brede opsluitbanden voor visuele scheiding

Wanneer de hoogte van de opsluitband kleiner is dan de breedte spreekt men over rabatbanden. Deze brede betonnen opsluitbanden geven visueel een duidelijke scheiding aan tussen twee verhardingen. 

Voor elke productlijn zijn  diverse hulpstukken beschikbaar zoals bochten,  hoekstukken en verloopbanden.

 

Ga naar productselector - rabatbanden