Inritbanden

 

Wat is een uitritconstructie?

Voor een erftoegangsweg die aansluit op een gebiedsontsluitingsweg wordt vaak een uitritconstructie toegepast. Op dit kruispunt blijft het doorgaande trottoir en fietspad op hoogte, waardoor het afslaande verkeer geremd wordt. Voor het overbruggen van de hoogte worden betonnen inritbanden of inritblokken toegepast.

Uitritconstructies moeten volgens CROW aan een aantal kenmerken voldoen:

  • Inritbanden of inritblokken met een helling van minimaal 1:6. 
  • Een breedte in het dwarsprofiel van minimaal 4,50 meter.
  • De inritbanden liggen in lijn met de kantopsluiting en de rijbaan.
  • De som van de breedte van de trottoirband plus de (halve) tegel is gelijk aan de breedte van de inritband.

uitritconstructie CROW

uitrit volgens bestemmingscriterium

Inritten met bestemmingcriterium

Zolang de inrit bedoeld is voor het ontsluiten van particuliere woningen of bedrijventerreinen is de vormgeving minder van belang en mogen ook inritbanden met een steilere helling toegepast worden. Dit kunnen dan bijvoorbeeld ook inritverloopbanden of geleidebanden van beton zijn. 

Al deze inritten voldoen aan het zogeheten bestemmingscriterium. Voor zowel inritten met het uitrit- of bestemmingscriterium geldt dat oprijdend of uitrijdend verkeer geen voorrang heeft, ook al komt zij van rechts.

Indien het onvoldoende duidelijk is dat er bij de inrit sprake is van een bestemming, maar wil men verkeer van rechts hier uit de voorrang halen, dan zal men het volgens de kenmerken van een uitritconstructie moeten uitvoeren.

 

Ga naar productselector - inritbanden