Brochure Silent way geluidsreducerende bestrating

Binnenstedelijk verkeersgeluid verstoort de nachtrust met alle schadelijke gezondheidsgevolgen van dien. Silent Way geluidsreducerende bestrating is een kostenefficiënte oplossing voor het terugdringen van verkeerslawaai en goed toepasbaar binnen de bebouwde kom.