Lengelseweg afwaardering | GOW30

Verkeersveiligheid en klimaatadaptatie zijn ‘goede naobers’ aan de Lengelseweg

De Lengselseweg is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg voor 's-Heerenberg. Zorgen van de bewoners over verkeersveiligheid waren aanleiding voor de gemeente Montferland om de 50 km-weg opnieuw in te richten conform GOW30. Dit bood ook meteen de kans om het gebied naast de weg klimaatbestendig te maken. Wadibanden met Wadi_Connect koppelstukken vormden een belangrijke oplossing in het geheel.

GWW Ingenieurs uit Dieren was verantwoordelijk voor het projectmanagement en de directievoering. Jaap van der Eerden, projectmanager vertelt: "De gemeente Montferland wil vanuit ‘naoberschap’ zoveel mogelijk betrokkenheid vanuit de bewoners, waarbij iedereen zijn inbreng kan en mag doen. Bij dit project werden wij ingeschakeld om samen met de bewoners tot een eindresultaat te komen waar iedereen 100% tevreden over is. Zo hadden wij een stuurgroep van 20 bewoners die in totaal 100 betrokken bewoners vertegenwoordigden." 

Aanpak fietsveiligheid en vergroening 

Waar dit project in eerste instantie werd ingegeven door burgerparticipatie en verkeerstechniek kwam daar al snel klimaatadaptatie bij. "De weg was oorspronkelijk een gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 km/u met afwisselend vrijliggende en aanliggende fietspaden. Op de plekken met fietsers op de rijbaan waren as-verleggingen met zijgeleiders aangelegd om de snelheid te remmen. Vanuit de aanpassingsnota fietsveiligheid kreeg de gemeente subsidie om dit vergaand aan te passen. Met een stimuleringsregeling vanuit de Provincie Gelderland om te vergroenen, ontstonden ook kansen om af te koppelen tegen verdroging en meer beplanting aan te leggen tegen hittestress. Op dat moment hebben wij MTD landschapsarchitecten bijgeschakeld om met bewoners te bespreken hoe de omgeving het beste vergroend kon worden." 

GOW 30 | vergroening

De RWS-banden moesten in een rechte lijn doorlopen, want een onderbreking voor waterafvoer was te gevaarlijk voor de fietsers. Daarom hebben wij voor de waterafvoer gekozen voor wadibanden met het RWS-profiel.

Wadi_Connect | Afvoer onder trottoir

Verschillende functies komen samen 

Dit leverde een aantal nieuwe uitdagingen op, want uiteindelijk mocht de verkeersveiligheid niet in het gedrang komen. Jaap legt uit: "Wij wilden de weg zo eenduidig mogelijk inrichten conform GOW30 en de richtlijn toegankelijkheid. In de oude situatie lagen twee - iets te smalle - trottoirs aan weerszijden van de asfaltweg. Deze hebben wij naar één kant gebracht zodat deze in totaal ruim voldoende breed is geworden. Het nieuwe trottoir ligt voor een deel tussen de rijbaan en de nieuwe wadi's.  Op andere delen ligt het trottoir juist achter de wadi's en grenzen de wadi's dus direct aan de rijbaan. Tegelijkertijd wilden wij vanuit de komgrens - waar de fietsers in de nieuwe situatie allemaal op een smallere weg rijden -  meer vergevingsgezinde RWS-banden in plaats van de oude 18/20-banden. Deze RWS-banden moesten in een rechte lijn doorlopen, want een onderbreking voor waterafvoer was te gevaarlijk voor de fietsers. Daarom hebben wij voor de waterafvoer gekozen voor wadibanden met het RWS-profiel. Deze wadibanden voeren via een gat direct water af op de wadi. Op de plaatsen waar het trottoir naast de rijbaan ligt, hebben wij als eerste de nieuwe Wadi_Connect van Struyk Verwo Infra toegepast. Dit is een koppelstuk dat een aansluiting maakt tussen de wadiband en een drainagebuis die onder het trottoir doorloopt. Hierdoor konden we alle functies mooi integreren.” 

Voordelen van wadi’s 

Het systeem met wadi's heeft eigenlijk alleen maar voordelen volgens Jaap: "Als eerste zorgen de wadi's voor meer infiltratie van regenwater in de ondergrond en dienen daarnaast ook als wateropvang bij extreme neerslag. Als tweede heeft de omgeving minder last van verdroging waardoor de beplanting het ook beter doet en een deel van de hittestress kan worden weggenomen door schaduw en verdamping. MTD heeft hiervoor ook een plan voor de beplanting gemaakt. Als derde voordeel is er minder onderhoud nodig, omdat het water rechtstreeks en zonder tussenkomst van een slipvang de wadi instroomt. Er zijn dus geen kolken die gereinigd moeten worden en dat levert op termijn een grote besparing op."  

Jaap besluit: "In dit project komen blauw, groen en grijs allemaal mooi samen. Dat is vooral ook te danken aan de inbreng van bewoners met wie wij een intensief participatieproces hebben doorlopen. Iedereen is zeer te spreken over het hele proces ook tijdens de uitvoering door Rusch Asfalt. Ik ben benieuwd hoe dit er over een paar maanden uitziet als het gras is aangeslagen en alle planten zijn volgroeid." 

Meer informatie?

Ga naar de productselector - Wadibanden

Waterafvoer van de weg naar Wadi