Buitenruimte met maatregelen om verdroging, wateroverlast en hittestress tegen te gaan

Verduurzamen van buitenruimtes met groen, blauw én grijs

Bij het ontwerpen, realiseren en in stand houden van de openbare ruimte is veel aandacht voor verduurzaming.

Dit uit zich naast het verduurzamen van product en meer circulair bouwen het meest duidelijk in klimaatadaptieve maatregelen om verdroging, wateroverlast en hittestress tegen te gaan. Behoud van biodiversiteit is de laatste jaren een belangrijk aanvullend thema geworden. Marketing manager Maarten van Santvoort vertelt in dit blog hoe Struyk Verwo Infra hierbij een rol kan spelen.

Ondersteunen en faciliteren transitie

Als producent van bestratingsmaterialen, straatmeubilair en verkeerselementen ondersteunen en faciliteren wij de transitie naar de duurzame, klimaatadaptieve en natuurinclusieve buitenruimte.

Een klimaatbestendige en bio-diverse openbare ruimte en infrastructuur vereist anders ontwerpen en bouwen. Anders omdat het proces meer integraal moet zijn en omdat de materialisatie en functionele uitwerking anders moet. Door de aanvullende klimaatadaptieve en natuurinclusieve functies als het tegengaan van verdroging, overstromingen en hittestress en bijdragen aan instandhouding van biodiversiteit worden verhardingen, bermen en openbaar groen onderdeel van het transport en infiltreren van regenwater. Deze maatregelen hebben tevens een positieve invloed op de natuur en leveren een bijdrage aan het herstel van biodiversiteit.

Natuurinclusieve buitenruimte

Woonwijk met grasbestrating

 

Anders denken creëert ruimte

Idealiter zijn deze groenblauwe systemen te realiseren zonder technische oplossingen waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van oplossingen die de natuur biedt. De wadi is hiervan een mooi en effectief voorbeeld. Maar in de bebouwde omgeving blijft ook in groenblauwe systemen vaak ‘grijs’ nodig om de openbare ruimte bereikbaar en leefbaar te houden.

De natuurlijke oplossingen vergen soms ruimte die er niet is of ze zijn niet verenigbaar met de andere functies van de buitenruimte. Dus blijven verhardingen, verkeersgeleiding en functiescheiding in de buitenruimte noodzakelijk voor een goed functionerende, veilige, comfortabele en gemakkelijk te onderhouden infrastructuur en openbare ruimte. Tegelijk is het ook zo dat meer mogelijk is dan nu het geval lijkt als we bij het ontwerp niet de auto maar de voetganger en fietser centraal stellen en vaste verkeerskundige conventies los durven te laten. Het nadrukkelijk kiezen voor gedeeld en multifunctioneel ruimtegebruik creëert ruimte om regenwater op te vangen, te bufferen en te infiltreren én ruimte voor groen ter ondersteuning van de biodiversiteit en als koelteplekken in de stad.

In groenblauwe systemen blijft ook 'grijs' nodig om de openbare ruimte bereikbaar en leefbaar te houden.

Concrete klimaatadaptieve en natuurinclusieve oplossingen

Struyk Verwo Infra wil de deeloplossingen bieden die bouwen met het natuurlijk systeem mogelijk maakt. Bouwen met groen en blauw én grijs waarbij ons ‘grijs’ ook moet bijdragen aan beter werkende groenblauwe systemen. Met onze concrete klimaatadaptieve oplossingen hebben we al een uitgebreid assortiment dat past bij deze ambitie. We voeren 10 productlijnen van infiltrerende groenbestrating, 4 verschillende vormen van waterpasserende en waterdoorlatende bestratingen. 

Daarnaast bieden we veel verschillende uitstroom- en infiltratieoplossingen: van wadibanden, wadigootbanden Well-O-uitstroomtegels tot het Kerb-IT waterinfiltrerend bandensysteem. Met maatwerkoplossingen in zelfverdichtend beton worden projectspecifieke deeloplossingen mogelijk. Dit kan variëren van waterinfiltrerende parkbanden tot wadistapstenen. Natuurinclusieve oplossingen zoals wadi’s vragen om maatwerkoplossingen. We rekenen dan ook op meer vragen en ideeën vanuit de markt.

Wadigootband

Vogelbuurt Opheusden | CirCoton circulaire bestrating

Vorm en functie

Ook in de klimaatadaptieve en natuurinclusieve buitenruimte is vormgeving belangrijk. Dat is de belangrijkste reden dat we zo veel en verschillende lijnen groenbestrating
voeren. Zo is er voor elk project een passende combinatie van vormgeving en functionaliteit met het gewenste begroeibare oppervlak, comfort, belastbaarheid.

Verduurzaming beton

Op gebied van productverduurzaming zijn onze CirCOton producten de duurzame basis: ze bestaan voor ten minste 15% van de grove fracties uit secundaire bouwstoffen.
Bij onze CERO-producten is het cement vervangen door geopolymeer waardoor de MKI van deze producten gemiddeld meer dan gehalveerd wordt. Met de inzamelings- en hergebruikservice Cycle for Concrete (C4C) garanderen wij opdrachtgevers 100% hergebruik van een uit het werk vrijkomend beton. Met de innovatiekracht van CRH werken we hard aan het duurzame beton van de (nabije) toekomst. Want ambitie is mooi maar het gaat om het resultaat!

Marketing manager Maarten van Santvoort vertelt u graag meer over de transitie naar duurzame, klimaatadaptieve en natuurinclusieve buitenruimtes.

Gerelateerde artikelen