MKI-waarde

Wat is de MKI voor betonnen bestrating?

In vrijwel elk bestek is hij tegenwoordig opgenomen: de MKI. Maar wat is de MKI voor betonnen bestrating en waarom is deze zo belangrijk? MKI staat voor Milieu Kosten Indicator. Dit is een schaduwprijs, of fictieve prijs die de kosten weergeven die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren. De Milieu Kosten Indicator voor beton is een waarde per kuub (m3).

Deze prijs hoeft niet daadwerkelijk te worden betaald, maar maakt inzichtelijk of een betonproduct duurzaam wordt geproduceerd ten opzichte van andere betonproducten en alternatieven.

wat is de MKI van betonnen bestrating?

 

Hoe lager de MKI, des te minder de belasting voor het milieu

MKI betonbestrating

Hoe wordt de MKI berekend?

Om te berekenen hoe hoog de MKI is, wordt gekeken naar de hele levenscyclus van een product. Dat begint bij de winning en het transport van grondstoffen. Er wordt gekeken naar de productie van het product, het vervoer naar de klant en de constructie ter plekke.

Ook het energie en waterverbruik in de gebruiksfase worden meeberekend. Denk daarbij aan gebruik, onderhoud, reparatie, vervanging, renovatie. Tegen het einde van de levenscyclus spelen zaken als demontage, transport, afvalbewerking en stort mee en als laatste hergebruik. Al deze elementen bij elkaar vormen de MKI-waarde.

 

Wat zijn de voordelen van de MKI?

  • In een getal wordt samengevat hoe duurzaam een product is.
  • Het is een eenduidige, rechtlijnige berekening, waardoor producten van verschillende leveranciers makkelijk te vergelijken zijn.
  • De producent/leverancier kan in één oogopslag zien hoe het komt dat een product een hogere of lagere MKI heeft.
  • Het is een stimulans voor de producent om uit te zoeken wat hij aan het productieproces kan veranderen om zo de MKI te verlagen.

Hoe is de MKI gewaarborgd?

Om in betrouwbare en transparante milieuverklaringen van betonnen banden, stenen en tegels te voorzien heeft de sectorvereniging Betonhuis Bestrating samen met KIWA de BRL K11002 opgesteld. Deze garandeert dat de MKI-waarden van producten zijn berekend uit de milieu-effecten die het resultaat zijn van een levenscyclus-analyse (LCA) en dat de gegevens die de fabrikant gebruikt heeft kloppen. De producten met gecertificeerde milieuprofielen worden door de fabrikant gepubliceerd in een duurzaamheidsverklaring.

Aanbesteden met MKI-waarde

In het moederbestek toepassing Duurzaam Beton staan de minimale eisen waaraan betonproducten moeten voldoen om CO2-uitstoot te verminderen en circulariteit te bevorderen. Ook zijn er eisen opgenomen voor hergebruik van vrijgekomen materialen. Opdrachtgevers krijgen hiermee de zekerheid dat de MKI van betonbanden lager is dan € 23,00, betonstraatstenen lager dan € 21,00 per m3 en van betontegels en grasbetontegels lager dan €20,50 per m3. Deze waarden hebben betrekking tot de levensfase A t/m D (van de winning van grondstoffen tot hergebruik). De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal is 15% van het volledig volume (v/v).

Welke betonproducten hebben de laagste MKI?

Bij het produceren van betonnen straatelementen heeft cement als grondstof een heel grote invloed op de totale MKI. Met CERO het cementvrije beton van Struyk Verwo Infra, is het eenvoudig om ver onder de MKI van € 21,00 te komen (levensfase A t/m D). Berekeningen laten zien dat de MKI bijna halveert ten opzichte van producten waarin cement als bindmiddel wordt toegepast.

CERO geopolymeerbeton